Tõlked ja muud keelelahendused põllumajandus- ja metsandusvaldkonnas

315
Põllumajandus- ja metsandustööstusel on Eesti majanduses äärmiselt oluline roll, kuid nende areng ei ole ilma piiriülese koostööta võimalik. Üks eduka ettevõtte arengu eeltingimus on suhtlus ilma keelebarjäärita.
 
Skrivaneki keelespetsialistid aitavad teid suhtluses klientide, partnerite ja Euroopa Liidu institutsioonidega, nii et saate südamerahuga keskenduda oma põhitegevusele. Meie tõlkijatel ja tõlkidel on laialdane kogemus kõikvõimalike kirjalike ja suuliste tõlgete alal, näiteks tänu suurtele rahvusvahelistele projektidele saadud töökogemus. Veelgi enam – tänu meie spetsialistide põllumajandusalastele teadmistele on meil võimalik teile tagada täpsed tõlked, milles on kasutatud korrektset sõnavara, mis on nõutav muu hulgas erinevate põllumajandus- ja metsandusmasinate kasutusjuhendite ning meie regioonis asjakohaste taimekasvatussuuniste tõlkimiseks. Skrivaneki keelespetsialistide arv on piisavalt suur, et leida teie vajadustele kõige paremini vastav asjatundja.
 
Meie asjatundjad on spetsialiseerunud järgmistele valdkondadele: taime-, karja-, linnu-, sea- ja lambakasvatus, maaviljelus, sordi- ja tõuaretus, metsateadus ning põllumajanduslik maaparandus. Sel põhjusel oleme sageli just meie osutunud väljavalitud koostööpartneriks riigi- ja omavalitsusasutustele ning põllumajandus- ja metsandussektoris tegutsevatele ettevõtetele.
 
Skrivanek pakub põllumajandus- ja metsandusvaldkonnas kõigis levinumates Euroopa keeltes järgmisi keelelahendusi:
 
  • tehniliste standardite ja dokumentide tõlkimine;
  • toote- ja tööstusseadmete kirjelduste tõlkimine;
  • teadusartiklite ja uuringute tõlkimine;
  • masinahooldust ja seadmete kasutamist käsitlevate dokumentide tõlkimine;
  • eri liiki litsentside, lubade ja muude dokumentide tõlkimine;
  • ELi direktiivide selgituste ja täpsustuste tõlkimine;
  • sünkroon- või järeltõlge erinevateks üritusteks, sealhulgas konverentsid, seminarid, kogemuste vahetamised ja ärikohtumised;
  • erialane keeleõpe;
  • muud keelelahendused vastavalt teie vajadustele.
Võtke meiega ühendust! Kuulame meeleldi teie soove ja töötame välja just teile sobiva lahenduse.