Tõlked ja muud keelelahendused meditsiini- ja kliiniliste uuringute valdkonnas

477
Meditsiini- ja kliiniliste uuringute sektor on valdkonnad, kus ollakse eriti nõudlikud ja igasuguste kõrvalekallete suhtes kompromissitud. Igasugune meditsiinisektori uus teave kontrollitakse mitu korda üle, kuna vajalik on veenduda selle täpsuses ning üheselt mõistetavuses.
 
Meditsiinitekstide näol on tegemist ühe kõige keerulisema tekstiliigiga, millega tegelevad vaid sertifitseeritud spetsialistid. Just seetõttu koosneb Skrivaneki meditsiinitekstide tõlkijate meeskond arstidest ja kõrgema meditsiinilise haridusega inimestest, kellel on kogemus filoloogia vallas ja suurepärane emakeeleoskus. Meditsiinitekstidega töötades on tõlkijad ja toimetajad igati teadlikud oma vastutusest, kui väljastatakse ebatäpselt ja hooletult teostatud tõlge.
 
Skrivaneki keelespetsialistid tagavad teenuste täpsuse ja tähtaegadest kinnipidamise. Meil on olemas standardite ISO 27001 ja ISO 17100 kohased sertifikaadid. Veelgi enam, me garanteerime, et meile usaldatud teavet ei avalikustata kolmandatele osapooletele. Kui vajate tõlkeid erinevatele turundusbrošüüridele, patsientide terviseandmetele, kliiniliste uuringute dokumentidele või muudele kirjalikele materjalidele või soovite tellida suulise tõlke teenust konverentsidele või teistele üritustele, on Skrivanek teie jaoks olemas, tagades parimad tõlketulemused.
 
Tunneme uhkust koostöö üle mitmete tuntud meditsiini- ja kliiniliste uuringute ettevõtete ning organisatsioonidega. Skrivanek pakub meditsiini- ja kliiniliste uuringute valdkonnas kõigis levinumates Euroopa keeltes järgmiseid lahendusi:
 
  • kliiniliste uuringute ja meditsiinidokumentide (epikriisid, kliinilised kokkuvõtted, haiguslood, laborikatsed, arstide arvamused jne) tõlkimine;
  • ravimitega seotud dokumentide (ravimikirjeldused, arstidele mõeldud ja patsienditeabe erinevad vormid, kvaliteedikontrolli dokumendid jne) tõlkimine;
  • meditsiiniseadmeid käsitlevate materjalide (kasutusjuhendid, seadmekirjeldused jne) tõlkimine;
  • meditsiini- ja ravimitööstusega seotud teadusartiklite ja veebilehtede tõlkimine ja lokaliseerimine;
  • jooniste ja plaanide kujundus, sealhulgas elektronkirjastamise lahendused (DTP);
  • sünkroon- või järeltõlge konverentsidele ja seminaridele või suhtluses patsientidega, samuti sünkroontõlge viipekeelde suhtluses patsientidega;
  • eri tasemel keeleõpe, sealhulgas välismaale tööle minevate meditsiinitöötajate ettevalmistus;
  • muud keelelahendused vastavalt teie vajadustele.
Võtke meiega ühendust! Kuulame meeleldi teie soove ja töötame välja just teile sobiva lahenduse.