Saksa keeles saame teile abiks olla järgnevate teenustega:

kirjalikud ja suulised tõlked, täpsed ja korrektsed erialaspetsiifilised tõlkedlokaliseerimine, vandetõlgi või notari kinnitusega tõlked, DTP ehk materjalide trükiettevalmistus, veebilehtede tõlkimine ja palju muud.

Saksa keel – faktid ja arvud

Saksa keel kuulub indoeuroopa keelkonna läänegermaani keelte rühma. See sai alguse veidi enne 1. sajandit, kui germaani hõimud saabusid lõunast Kesk-Euroopasse. Hiljem lahknes germaani keel kolmeks piirkondlikuks haruks: põhjagermaani, idagermaani ja läänegermaani keeleks. Sajandite jooksul panid läänegermaani keeled aluse nüüdisaegsele saksa, hollandi, friisi, letseburgi, afrikaani, šoti ja inglise keelele.

Tänapäeval kõneldava saksa keele arengu võib jagada kolme järgmisesse etappi:
1. germaani algkeel (umbes aastatel 750–1050);
2. keskülemsaksa keel (aastatel 1050–1500);
3. kaasaegne saksa keel (alates aastast 1500).

See on emakeel ligikaudu 108 miljonile inimesele, mis teeb sellest räägitavuselt kümnenda suurima keele maailmas. Euroopa Liidus on see aga kõige levinum emakeel.
See on riigikeel mitmetes Euroopa Liidu riikides: Austria, Liechtenstein, Luksemburg, Šveits ja Saksamaa. Suuri saksakeelseid kogukondi võib leida ka mujalt Euroopast: Belgia idaosast, Lõuna-Taanist, Prantsusmaalt (Elsassi maakond) ja Põhja-Itaaliast.

Saksa keele tähestik koosneb 26 ladina tähest. Tähestikku ei kuulu täpitähed (Ä, Ö ja Ü) ja ligatuur ß. Diakriitiku treema ehk täppide abil peenendatakse või pehmendatakse vokaali. Ligatuur ß (eszett) koondab ühe sümboli alla kaks s-tähte.

Saksa keeles kirjutatakse kõik nimisõnad suure tähega. Enne nimisõnu kasutatakse artikleid, millega määratletakse ära sõnade sugu. Naissoost nimisõnu tähistatakse artikliga „die“, meessoost nimisõnu artikliga „der“ ja kesksoost nimisõnu artikliga „das“.

Arvatakse, et esimene nüüdissaksakeelne raamat oli Martin Lutheri (1483–1546) tõlgitud piibel, mis trükiti 1534. aastal.

Kaasaegses saksa keeles on kaks murret: alam- ja ülemsaksa murre.

Alamsaksa murret räägitakse Põhja-Saksamaal. Selle ajalooline areng jaotatakse kolme perioodi: 1) vanasaksi keele areng (8.–11. sajand); 2) keskalamsaksa keele areng (12.–16. sajandini) ja 3) uusalamsaksa keele areng (alates 16. sajandist). Seda murret räägib üheksa miljonit inimest.

Ülemsaksa murret räägitakse Saksamaa kesk- ja lõunaosas. See läbis oma arengus järgmised etapid: 1) vanaülemsaksa keele areng (8.–11. sajand); 2) keskülemsaksa keele areng (12.–16. sajandini) ja 3) uusülemsaksa keele areng (alates 16. sajandist). Uusülemsaksa keele põhjal tekkis kaasaegne saksa kirjakeel.

Keelekood: ISO 639-1: de

Valdkonnad, milles saksakeelseid tõlkeid tehakse kõige rohkem:

auto- ja masinatööstus, ehitus ja tsiviilehitus, rahandus ja pangandus, infotehnoloogia, õigus, kosmeetika ja ilutööstus, põllumajandus ja põllumajandustehnoloogia, metsandus, logistika, meditsiin, ravimitööstus, kliinilised katsed, kinnisvara, reklaam ja turundus, telekommunikatsioon, turism jne.

Kas vajate kirjalikku või suulist tõlget?
 

Hinnapakkumise koostamisel võtame aluseks teie soovid.

 

Saada päring

Skrivanek Baltic tõlgib järgmistel keelesuundadel:

saksa-inglise, inglise-saksa, saksa-eesti, eesti-inglise, inglise-eesti, leedu-inglise, inglise-leedu, vene-inglise, inglise-vene, poola-inglise, inglise-poola, tšehhi-inglise, inglise-tšehhi, ukraina-inglise, inglise-ukraina, prantsuse-inglise, inglise-prantsuse, hispaania-inglise, inglise-hispaania, itaalia-inglise, inglise-itaalia, taani-inglise, inglise-taani, rootsi-inglise, norra-inglise, inglise-norra, soome-inglise, inglise-soome ja teistel.

KKK

Mis on Skrivanek Baltic?

Skrivanek Baltic on sertifitseeritud tõlkebüroo, mis on tegutsenud ja pakkunud erinevaid kõrgeima kvaliteediga keelelahendusi Lätis alates 2003. aastast ja Eestis alates 2004. aastast. Skrivanek on üks maailma suurimatest keelelahenduste pakkujatest, omades üle 20 aasta pikkust kogemust. Praegu on meil ligi 50 harukontorit erinevates riikides: Austrias, Belgias, Bulgaarias, Eestis, Leedus, Lätis, Poolas, Saksamaal, Slovakkias, Sloveenias, Tšehhi Vabariigis, USAs ja Venemaal.

Millist liiki teenuseid te pakute?

Pakume kirjaliku ja suulise tõlke teenuseid ja suurel hulgal erinevaid keelealaseid lahendusi. Suulisi tõlke saab tellida konverentsidele ja ärikohtumistele ning samuti kohtuistungitele. Kirjaliku tõlke teenus hõlmab erialaseid ja üldiseid tõlkeid väga paljude valdkondade raames. Pakume ka lokaliseerimis –, teksti kohandamise, reklaamtekstide koostamise (copywriting) ja trükiettevalmistusteenuseid ning keeleõpet.

Kui palju teie tõlketeenused maksavad?

Tõlketeenuste hinnad kujunevad sõltuvalt originaaldokumendi sõnade arvust, keelekombinatsioonist ja muudest teguritest. Saatke meile dokumendid ja me pakume teile enne tõlkimisega alustamist vastava teenuse hinna. Hinnapakkumise eest midagi maksma ei pea ja sellega ei kaasne ka kohustust meiega tingimata koostööd teha.