Prantsuse keeles saame teile abiks olla järgnevate teenustega:

kirjalikud ja suulised tõlked, täpsed ja korrektsed erialaspetsiifilised tõlkedlokaliseerimine, vandetõlgi või notari kinnitusega tõlked, DTP ehk materjalide trükiettevalmistus, veebilehtede tõlkimine ja palju muud.

Prantsuse keel – faktid ja arvud

Prantsuse keel on üks indoeuroopa keelkonda kuuluvatest romaani keeltest. Prantsuse keel sai alguse juba enne 1. sajandit eKr, põhinedes vulgaarladina keelel, mille tõid praegusele Prantsusmaa territooriumile Rooma sõdurid pärast Põhja-Gallia vallutamist ning mille kohalikud inimesed üle võtsid. Prantsuse keele arengut mõjutas Gallia hõimude seas räägitav gallia keel ning germaani keeled, mida kõnelesid frangid, kes Rooma Impeeriumi hävingu järel praegusele Prantsusmaa territooriumile elama asusid.

Prantsuse keel on kohalik emakeel umbes 70 miljonile inimesele, mille kohaselt platseerub see keel maailmas enim räägitud keelte edetabelis 18. kohale, samas kui prantsuse keele rääkijate koguarvu (130 miljonit) arvesse võttes asetub see 11. kohale.

Prantsuse keel on Prantsusmaal riigikeel ja seda kõneldakse ka suurtes kogukondades Belgias, Kanadas, Luksemburgis, Monacos, Šveitsis ning mitmetes Aafrika riikides, mis olid varasemal ajal Prantsuse kolooniad, näiteks Alžeeria, Gabon, Elevandiluurannik, Mauritaania, Senegal ja teised. Prantsuse keel on ametlik keel kõigis ÜRO asutustes ja enamikus peamistes rahvusvahelistes organisatsioonides.

Prantsuse tähestik koosneb ladina tähestiku 26 tähest. Mõnedele tähtedele – eelkõige väiketähtedele – võib olla lisatud diakriitilisi märke, mis muudavad sõna hääldust ja mille tõttu võib sõnal olla ka teine tähendus. Prantsuse keeles ei kasutata diakriitikutena pikkusmärki ega nn haaki (ümberpööratud tsirkumfleks). Kuid see-eest tarvitatakse mitmeid erilisi ligatuure: „œ“ (tähtede „o“ ja „e“ kombinatsioon) ja „æ“ (tähtede „a“ ja „e“ kombinatsioon).

Prantsuse keeles kasutatakse nimisõnade ees artikleid, mis määravad ära sõna soo ja hulga. Artiklit „la“ kasutatakse naissoost ja artiklit „le“ meessoost sõnade eristamiseks ning mõlemate, nii mees- kui ka naissoost sõnade mitmust määratletakse artikliga „les“. Prantsuse keeles on olemas ka umbmäärased artiklid: naissoost „une“ ja meessoost „un“.
Varaseimad prantsuskeelsed kirjalikud mälestised pärinevad 10. sajandist.

Prantsuse keeles on mitmeid erinevaid murdeid, mis jaotatakse viide suurde rühma: kesk-, ida-, põhja-, edela- ja läänerühma murded. Kõige levinumad murded on Burgundia murre, Île-de-France’i murre, Lorraine’i murre, Normandia murre, pikardi murre, Poitou murre, Elsassi murre ja vallooni murre (Belgias).

Klassikaline prantsuse keel põhineb Île-de-France’is räägitaval keskprantsuse murdel vastavalt Prantsuse kuninga Francis I (valitsusaeg 1515–1547) 16. sajandil tehtud otsusele.

Keelekood: ISO 639-1:fr.

Valdkonnad, milles prantsuskeelseid tõlkeid tehakse kõige rohkem:

auto- ja masinatööstus, ehitus ja tsiviilehitus, rahandus ja pangandus, infotehnoloogia, õigus, kosmeetika ja ilutööstus, põllumajandus ja põllumajandustehnoloogia, metsandus, logistika, meditsiin, ravimitööstus, kliinilised katsed, kinnisvara, reklaam ja turundus, telekommunikatsioon, turism jne.

Kas vajate kirjalikku või suulist tõlget?
 

Hinnapakkumise koostamisel võtame aluseks teie soovid.

 

Saada päring

Skrivanek Baltic tõlgib järgmistel keelesuundadel:

prantsuse-inglise, inglise-prantsuse, eesti-inglise, inglise-eesti, leedu-inglise, inglise-leedu, vene-inglise, inglise-vene, poola-inglise, inglise-poola, tšehhi-inglise, inglise-tšehhi, ukraina-inglise, inglise-ukraina, saksa-inglise, inglise-saksa, hispaania-inglise, inglise-hispaania, itaalia-inglise, inglise-itaalia, taani-inglise, inglise-taani, rootsi-inglise, norra-inglise, inglise-norra, soome-inglise, inglise-soome ja teistel.

KKK

Mis on Skrivanek Baltic?

Skrivanek Baltic on sertifitseeritud tõlkebüroo, mis on tegutsenud ja pakkunud erinevaid kõrgeima kvaliteediga keelelahendusi Lätis alates 2003. aastast ja Eestis alates 2004. aastast. Skrivanek on üks maailma suurimatest keelelahenduste pakkujatest, omades üle 20 aasta pikkust kogemust. Praegu on meil ligi 50 harukontorit erinevates riikides: Austrias, Belgias, Bulgaarias, Eestis, Leedus, Lätis, Poolas, Saksamaal, Slovakkias, Sloveenias, Tšehhi Vabariigis, USAs ja Venemaal.

Millist liiki teenuseid te pakute?

Pakume kirjaliku ja suulise tõlke teenuseid ja suurel hulgal erinevaid keelealaseid lahendusi. Suulisi tõlke saab tellida konverentsidele ja ärikohtumistele ning samuti kohtuistungitele. Kirjaliku tõlke teenus hõlmab erialaseid ja üldiseid tõlkeid väga paljude valdkondade raames. Pakume ka lokaliseerimis –, teksti kohandamise, reklaamtekstide koostamise (copywriting) ja trükiettevalmistusteenuseid ning keeleõpet.

Kui palju teie tõlketeenused maksavad?

Tõlketeenuste hinnad kujunevad sõltuvalt originaaldokumendi sõnade arvust, keelekombinatsioonist ja muudest teguritest. Saatke meile dokumendid ja me pakume teile enne tõlkimisega alustamist vastava teenuse hinna. Hinnapakkumise eest midagi maksma ei pea ja sellega ei kaasne ka kohustust meiega tingimata koostööd teha.