Tõlked ja muud keelelahendused õigusvaldkonnas

461
Teie tegutsemine õigusvaldkonnas mõjutab lugematul arvul teisi eluvaldkondi ja tööprotsesse, isegi inimsaatust, seega mõistate paremini kui keegi teine, kui oluline roll on õigel sõnade valikul ja väljendusviisil. Skrivaneki keelespetsialistid on õigussüsteemiga hästi kursis, tänu millele võite meie keelelahendusi kasutades keskenduda oma põhitegevusele.
 
Kui vajate lepingute, seaduste, eeskirjade ja kohtuotsuste tõlget või soovite kohtuprotsessil kasutada suulise tõlgi teenuseid, on Skrivaneki keelespetsialistid alati teie jaoks olemas.
 
Meie meeskonda kuuluvad spetsialistid, kes on tuttavad õigustekstide olemusega ja on võimelised algteksti tõlkimisel vastavasse võõrkeelde säilitama originaaldokumendi sisu ja selle õigusliku tähenduse. Õigustekstide ja -dokumentide tõlkimisel järgime rangelt kõiki koostamis- ja vormindamisnõudeid.
 
Konfidentsiaalsus on meie jaoks esmatähtis mis tahes valdkonna tekstide tõlkimisel ja klientidega suhtlemises. Meil on olemas standardite ISO 27001 ja ISO 9001 kohased sertifikaadid. Oleme uhked ja tänulikud, et oleme sõlminud koostöölepingud mitmete riigi- ja omavalitsusasutuste, ELi ametite ja tuntud õigusbüroodega.
 
Skrivanek pakub õigusvaldkonnas kõigis levinumates Euroopa keeltes järgmiseid tõlketeenuseid:
 
  • õigusaktide ja nende eelnõude tõlkimine;
  • lepingute ja nende projektide tõlkimine;
  • kohtuasjade ja -otsuste tõlkimine;
  • hoiatuste, nõuete ja avalduste tõlkimine;
  • volikirjade tõlkimine;
  • eksperdiarvamuste ja -järelduste tõlkimine;
  • sünkroon- või järeltõlge erinevatel üritustel, sealhulgas kohtuprotsessid, ja sünkroontõlge viipekeeles;
  • erialane keeleõpe keeleoskuse eri tasemetele;
  • tõlkeabi teenused välisriikidest pärit esindajatele;
  • muud keelelahendused vastavalt teie vajadustele.
Võtke meiega ühendust! Kuulame meeleldi teie soove ja töötame välja just teile sobiva lahenduse. Enne koostöö algust oleme valmis sõlmima konfidentsiaalsuslepingu.