Leedu keeles saame teile abiks olla järgnevate teenustega:

kirjalikud ja suulised tõlked, täpsed ja korrektsed erialaspetsiifilised tõlkedlokaliseerimine, vandetõlgi või notari kinnitusega tõlked, DTP ehk materjalide trükiettevalmistus, veebilehtede tõlkimine ja palju muud.

Leedu keel – faktid ja arvud

Leedu keel kuulub indoeuroopa keelkonna balti keelerühma. See on Leedu ametlik keel ning vähemuskeelena kasutusel peamiselt Lätis, Eestis ja mõningal määral ka Poolas ning Valgevenes.

Kokku kõneleb leedu keelt ligikaudu 3,15 miljonit inimest: 2,9 miljonit Leedus ja umbes 200 000 sellest väljaspool.

Leedu keel on suguluses läti keelega. Arvatakse, et need kaks keelt kujunesid üheskoos kuni 13. sajandini ja alles pärast seda eraldusid kaheks erinevaks keeleks. Kõnealuste keelte ajalugu ulatub tagasi 3. sajandisse eKr, kui muistsed baltlased asustasid Läänemere ranniku.

Leedu keele siseselt eristusid kaks peamist murret: aukštaidi ja žemaidi (Kõrg-Leedu ja Madal-Leedu). Kumbki murre koosneb kolmest alammurdest, mida saab veelgi liigitada 14 erinevaks alammurde versiooniks.

Kõige varasem leedu kirjakeele näidis – liturgiline tekst – pärineb 1525. aastast, samas kui esimene trükitud raamat koostati kiriklikel eesmärkidel 1547. aastal.

16. sajandist kuni 18. sajandi lõpuni olid Leedus kasutusel kuni kolm erinevat keeleversiooni.

Leedu üldkeele väljaarendamisel aukštaidi murde põhjal kandis märkimisväärset rolli Jonas Jablonskis.

Leedu üldkeel moodustus ajal, mil inimesed kannatasid Venemaa Keisririigi kehtestatud venestamispoliitika karmide tingimuste all, millega oli muu hulgas ette nähtud keeld anda poole sajandi jooksul pärast aastat 1864 välja leedukeelseid raamatuid tänapäevase Leedu territooriumil. Siiski levitati neid piirkonnas salaja.

Leedu keel põhineb 32 tähest koosneval ladina tähestikul.

Enamik leedukeelseid laensõnasid on pärit slaavi, germaani ja teistest balti keeltest, kuid samuti soome-ugri keelterühmast.

Keelekood: ISO 639-1:lt.

Valdkonnad, milles leedukeelseid tõlkeid tehakse kõige rohkem:

auto- ja masinatööstus, ehitus ja tsiviilehitus, rahandus ja pangandus, infotehnoloogia, õigus, kosmeetika ja ilutööstus, põllumajandus ja põllumajandustehnoloogia, metsandus, logistika, meditsiin, ravimitööstus, kliinilised katsed, kinnisvara, reklaam ja turundus, telekommunikatsioon, turism jne.

Kas vajate kirjalikku või suulist tõlget?
 

Hinnapakkumise koostamisel võtame aluseks teie soovid.

 

Saada päring

Skrivanek Baltic tõlgib järgmistel keelesuundadel:

leedu-inglise, inglise-leedu, eesti-inglise, inglise-eesti, vene-inglise, inglise-vene, poola-inglise, inglise-poola, tšehhi-inglise, inglise-tšehhi, ukraina-inglise, inglise-ukraina, saksa-inglise, inglise-saksa, prantsuse-inglise, inglise-prantsuse, hispaania-inglise, taani-inglise, inglise-taani, rootsi-inglise, norra-inglise, inglise-norra, inglise-hispaania, itaalia-inglise, inglise-itaalia, soome-inglise, inglise-soome ja teistel.

KKK

Mis on Skrivanek Baltic?

Skrivanek Baltic on sertifitseeritud tõlkebüroo, mis on tegutsenud ja pakkunud erinevaid kõrgeima kvaliteediga keelelahendusi Lätis alates 2003. aastast ja Eestis alates 2004. aastast. Skrivanek on üks maailma suurimatest keelelahenduste pakkujatest, omades üle 20 aasta pikkust kogemust. Praegu on meil ligi 50 harukontorit erinevates riikides: Austrias, Belgias, Bulgaarias, Eestis, Leedus, Lätis, Poolas, Saksamaal, Slovakkias, Sloveenias, Tšehhi Vabariigis, USAs ja Venemaal.

Millist liiki teenuseid te pakute?

Pakume kirjaliku ja suulise tõlke teenuseid ja suurel hulgal erinevaid keelealaseid lahendusi. Suulisi tõlke saab tellida konverentsidele ja ärikohtumistele ning samuti kohtuistungitele. Kirjaliku tõlke teenus hõlmab erialaseid ja üldiseid tõlkeid väga paljude valdkondade raames. Pakume ka lokaliseerimis –, teksti kohandamise, reklaamtekstide koostamise (copywriting) ja trükiettevalmistusteenuseid ning keeleõpet.

Kui palju teie tõlketeenused maksavad?

Tõlketeenuste hinnad kujunevad sõltuvalt originaaldokumendi sõnade arvust, keelekombinatsioonist ja muudest teguritest. Saatke meile dokumendid ja me pakume teile enne tõlkimisega alustamist vastava teenuse hinna. Hinnapakkumise eest midagi maksma ei pea ja sellega ei kaasne ka kohustust meiega tingimata koostööd teha.