EN ISO 9001

Rakendame kvaliteedijuhtimissüsteemi EN ISO 9001:2015. See tähendab, et kasutame oma igapäevatöös vajalikke protsesse, et meie teenused oleksid vastavuses nii klientide ootuste kui ka seadusandlusega.

EN ISO 14001

Sertifikaat 14001 kinnitab, et hoolime keskkonnast, kasutame keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid ja materjale, sorteerime jäätmeid ning prindime vaid vajalikke dokumente.

EN 17100

Töötame Skrivanekis vastavalt EN 17100:2015 tõlkeprotsessi juhtimise standardile. See tähendab, et meie ettevõte vastab spetsiifilistele nõuetele spetsialistide valikul, kommunikatsioonis, projektijuhtimises, tööprotseduurides, tehnoloogiate kasutamisel ning muudes tõlketööstusele omastes protsessides.

ISO/IEC 27001

Rakendatud ISO/IEC 27001: 2013 teabeturbe juhtimissüsteem kinnitab, et meie ettevõte on rakendanud infoturbe meetmeid. Samuti annab see vajaliku kontrolli, et tagada meile koostööpartnerite poolt usaldatud andmete turvalisus ja konfidentsiaalsus.

Meie teenuste kvaliteedi tõstmiseks, positsiooni tugevdamiseks keeleteenuste turul ning keskkonna- ja infoturbemeetmete parandamiseks oleme Skrivanek Balticus rakendanud mitmeid juhtimissüsteeme. Skrivanek Group oli uhkuse ja rõõmuga esimene keeleteenuste pakkuja Kesk- ja Ida-Euroopas, mis vastas täielikult ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuetele ja sai TÜV Suddeutschland Holdingilt sertifikaadi 2002. aastal.

Meie ettevõte on ka tõlketööstusele mõeldud EN 17100:2015 kutsealase sertifikaadi omanik. Antud standard täpsustab nõudeid tõlkeprotsessile ja sellega seonduvatele aspektidele, sealhulgas ka kvaliteedi ja jälgitavuse tõendamisele.

Keskkonnasõbraliku ettevõttena oleme kasutusele võtnud EN ISO 14001 kohase keskkonnajuhtimissüsteemi.

Oleme teadlikud meie tööga seonduvatest infoturbe riskidest. Sel põhjusel otsustasime rakendada ka EN ISO/IEC 27001 standardile vastavat infoturbe juhtimissüsteemi, et kaitsta klientide poolt meile usaldatud teavet hävitamise, varguse või väärkasutuse eest.