Itaalia keeles saame teile abiks olla järgnevate teenustega:

kirjalikud ja suulised tõlked, täpsed ja korrektsed erialaspetsiifilised tõlkedlokaliseerimine, vandetõlgi või notari kinnitusega tõlked, DTP ehk materjalide trükiettevalmistus, veebilehtede tõlkimine ja palju muud.

Itaalia keel – faktid ja arvud

Itaalia keel on romaani keel, mis kuulub indoeuroopa keelkonda, ja seda kõneleb emakeelena ligikaudu 65 miljonit inimest.

Itaalia keele juured ulatuvad tagasi 1. sajandisse eKr, kui see hakkas vulgaarladina keele põhjal tasapisi arenema.

Varaseimad itaalia kirjakeele näited, mis kujutavad endast erinevaid lühimärkusi ja -tekste, dateeruvad 10. sajandisse pKr. Vanim säilinud itaaliakeelne tekst on pärit aastast 960 pKr.

Tänapäeval kasutatav itaalia keel arenes välja pika aja jooksul, mille vältel erinevad kirjanikud andsid välja tekste oma piirkondlikes murretes.

Itaalia kirjakeel põhineb Firenze ümbruses räägitud Toscana murdel, mis sai rahva seas tuntuks 13. ja 14. sajandil tänu selliste silmapaistvate kirjanike nagu Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio ja Francesco Petrarca avaldatud töödele.

Itaalias on tänaseni kasutusel mitmed murded, mis erinevad üksteisest sedavõrd märkimisväärselt, et erinevaid murdeid kõnelevatel inimestel on üksteisest arusaamisega üsna palju raskusi. Näiteks peavad mõned keeleteadlased Sitsiilia murret hoopis omaette keeleks.

Itaalia keel põhineb ladina tähestikul, koosnedes 21 tähest. Tähestikus ei kasutata tähti „j“, „k“, „w“, „x“ ega „y“, kuigi need esinevad vahetevahel erinevates laensõnades. Paljudel vokaalidele võib olla lisatud diakriitilisi märke, mis võib muuta sõna hääldust või isegi tähendust.

Itaalia keeles kasutatakse nimisõnade ees sõna sugu ja hulka määratlevaid artikleid. Artiklit „la“ kasutatakse naissoost nimisõnade ning artiklit „il“ meessoost nimisõnade korral. Mitmuses naissoost nimisõnu tähistatakse artikliga „le“ ning meessoost nimisõnu artikliga „i“. Itaalia keeles on kasutusel ka umbmäärane artikkel – „una“ naissoost sõnade ja „un“ meessoost sõnade puhul.

Itaalia keelt räägitakse ametliku keelena Itaalias, San Marinos, Šveitsis ja Vatikanis ning vähemuskeelena Eritreas, Prantsusmaal, Horvaatias, Liibüas, Maltal, Monacos, Sloveenias ja Somaalias.

Ka Argentinas, USAs, Austraalias, Brasiilias, Tšiilis ning Kanadas on kanda kinnitanud suured itaaliakeelsed kogukonnad.

Keelekood: ISO 639-1:it

Valdkonnad, milles itaaliakeelseid tõlkeid tehakse kõige rohkem:

auto- ja masinatööstus, ehitus ja tsiviilehitus, rahandus ja pangandus, infotehnoloogia, õigus, kosmeetika ja ilutööstus, põllumajandus ja põllumajandustehnoloogia, metsandus, logistika, meditsiin, ravimitööstus, kliinilised katsed, kinnisvara, reklaam ja turundus, telekommunikatsioon, turism jne.

Kas vajate kirjalikku või suulist tõlget?
 

Hinnapakkumise koostamisel võtame aluseks teie soovid.

 

Saada päring

Skrivanek Baltic tõlgib järgmistel keelesuundadel:

itaalia-inglise, inglise-itaalia, eesti-inglise, inglise-eesti, leedu-inglise, inglise-leedu, vene-inglise, inglise-vene, poola-inglise, inglise-poola, tšehhi-inglise, inglise-tšehhi, ukraina-inglise, inglise-ukraina, saksa-inglise, inglise-saksa, prantsuse-inglise, inglise-prantsuse, hispaania-inglise, inglise-hispaania, taani-inglise, inglise-taani, rootsi-inglise, norra-inglise, inglise-norra, soome-inglise, inglise-soome ja teistel.

KKK

Mis on Skrivanek Baltic?

Skrivanek Baltic on sertifitseeritud tõlkebüroo, mis on tegutsenud ja pakkunud erinevaid kõrgeima kvaliteediga keelelahendusi Lätis alates 2003. aastast ja Eestis alates 2004. aastast. Skrivanek on üks maailma suurimatest keelelahenduste pakkujatest, omades üle 20 aasta pikkust kogemust. Praegu on meil ligi 50 harukontorit erinevates riikides: Austrias, Belgias, Bulgaarias, Eestis, Leedus, Lätis, Poolas, Saksamaal, Slovakkias, Sloveenias, Tšehhi Vabariigis, USAs ja Venemaal.

Millist liiki teenuseid te pakute?

Pakume kirjaliku ja suulise tõlke teenuseid ja suurel hulgal erinevaid keelealaseid lahendusi. Suulisi tõlke saab tellida konverentsidele ja ärikohtumistele ning samuti kohtuistungitele. Kirjaliku tõlke teenus hõlmab erialaseid ja üldiseid tõlkeid väga paljude valdkondade raames. Pakume ka lokaliseerimis –, teksti kohandamise, reklaamtekstide koostamise (copywriting) ja trükiettevalmistusteenuseid ning keeleõpet.

Kui palju teie tõlketeenused maksavad?

Tõlketeenuste hinnad kujunevad sõltuvalt originaaldokumendi sõnade arvust, keelekombinatsioonist ja muudest teguritest. Saatke meile dokumendid ja me pakume teile enne tõlkimisega alustamist vastava teenuse hinna. Hinnapakkumise eest midagi maksma ei pea ja sellega ei kaasne ka kohustust meiega tingimata koostööd teha.