Faktoja tšekin kielestä

Tšekki kuuluu indoeurooppalaisen kielikunnan slaavilaisiin kieliin ja sillä on yli 11,5 miljoonaa puhujaa ympäri maailmaa. Se on vanhin slaavilaisista kielistä. Tšekki on Tšekin tasavallan virallinen kieli, mutta sitä puhutaan myös Yhdysvalloissa, Itävallassa, Kanadassa, Slovakiassa ja Saksassa. Tšekki on myös yksi Euroopan unionin 23 virallisesta kielestä. 96 % Tšekin tasavallan väestöstä puhuu tšekkiä.

 

Tšekin kielessä on kolme päämurreryhmää: Tšekki, hanakian ja lach, jotka jaetaan edelleen alaryhmiin. Murteita on neljä: Böömi, Teschenin sleesia (puhutaan Etelä-Puolassa ja joskus sitä pidetään puolan murteena, jossa on voimakkaasti tšekin vaikutteita), määri ja sleesia.

Tšekin alkuperä juontaa juurensa noin 900-luvulta, jolloin se muiden slaavilaisten kielten tavoin alkoi irtautua vanhasta kantaslaavista.

1400-luvun loppuun asti tšekissä käytettiin latinalaista aakkostoa ilman muutoksia. Tekstien määrän kasvaessa kehitettiin kirjoitusjärjestelmä, joka antoi mahdollisuuden esittää tarkemmin oleellisia tšekin äänteitä, joilla ei ole vastineita latinalaisessa aakkostossa. Se otettiin käyttöön 1400-luvun alkupuolella. Useita vuosisatoja käytettiin sekä digrafeja (yhden äänteen merkkinä oleva kahden kirjaimen ryhmä) että diakriittisiä merkkejä. Diakriittiset merkit ovat yhä edelleen käytössä Tšekin kielessä, kun taas ainut jäljellä oleva digrafi on ’ch’.

Tšekin kirjakieli kehitettiin 1300–1500-luvuilla Keski-Tšekin, eli Prahan, murteesta, mutta 1700-luvun aikana se kehittyi siihen muotoon, millaisena se tunnetaan nykyään.

Ensimmäinen tšekinkielinen kirja painettiin vuonna 1468 ja se oli myös ensimmäinen kirja millään slaavilaisella kielellä. Ensimmäinen kielioppi julkaistiin vuonna 1533. 1600-luvun reformaatioliikkeen tukahduttamisen jälkeen latinasta tuli jälleen Tšekin ensisijainen kirjoitettu kieli. Tšekinkieliset kirjat tuhottiin ja salaa julkaistut tekstit kirjoitettiin uudelleen käsikirjoituksina.

Historiallisten syiden takia Tšekin tasavallan kieliä koskeva lainsäädäntö on maassa melko tiukka: sekä virallisen että joukkotiedotusvälineiden viestinnän on oltava vain tšekin kielellä. Tehokkaita tšekin kielen opetusohjelmia tarjotaan ulkomaalaistaustaisille kaikissa suuremmissa kaupungeissa nimellistä korvausta vastaan. Vain harvat kansalliset yliopistot ja erilliset tiedekunnat (luonnontieteet ja tekniset tieteet) tarjoavat opetusta englanniksi.

Tšekin kirjakieli on hyvin erilainen kuin puhekieli. Kirjoitusjärjestelmä perustuu latinalaiseen aakkostoon ja koostuu 42 grafeemista, mukaan lukien diakriittisiä merkkejä sisältävät kirjaimet. Tšekin ääntäminen on suurelta osin foneettista – jokainen äänne on edustettu tietyllä kirjaimella. Aakkoset sisältävät: A, Á, B, C, Č, D, Ď, E, É, Ě, F, G, H, Ch, I, Í, J, K, L, M, N, Ň, O, Ó, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, Ú, Ů, V, W, X, Y, Ý, Z, Ž. Kaksoiskonsonantit sanojen keskellä äännetään lyhyenä, esimerkiksi ‘Anna’ [ana]. Jotkut sanat ovat erityisen vaikeita ulkomaalaisten äännettäviksi konsonanttiklusterien takia. Tässä kielessä on edistynyt järjestelmä deklinaatioita ja konjugaatioita, kun taas sanajärjestys lauseissa on suhteellisen vapaa.

Substantiiveilla on suku, luku ja sijamuoto. Suku on joko neutri, feminiini tai maskuliini. Määrä on joko yksikkö tai monikko. Substantiiveilla on seitsemän sijamuotoa: nominatiivi, genetiivi, datiivi, akkusatiivi, vokatiivi, lokatiivi ja instrumentaali. Jotkin substantiivit ovat vain yksikössä ja jotkut monikossa, kun muilla substantiiveilla (yleensä ruumiinosat, joita on parillinen määrä) on vanhat monikkomuotonsa.

Tšekin kieli erottaa kovat ja pehmeät substantiivit. Kovat substantiivit ovat yleensä niitä, joiden vartalot päättyvät koviin konsonantteihin, kun taas pehmeät substantiivit ovat niitä, joiden vartalot päättyvät pehmeisiin konsonantteihin. Maskuliiniset substantiivit taivutetaan eri tavoin: ne jaetaan substantiiveihin, jotka viittaavat eläviin olentoihin ja substantiiveihin, jotka viittaavat esineisiin.

Lainasanat on yleensä adaptoitu ja niitä taivutetaan tšekin kielioppisääntöjen mukaan. Adjektiiveilla on kolme vertailumuotoa. Mielenkiintoista on, että superlatiivimuotoa käytetään myös ilmaisemaan tiettyä laatua alempana olevaa.

Tšekin kielessä paino on johdonmukaisesti sanan ensimmäisellä tavulla. Jokainen monitavuisen sanan pariton tavu saa toissijaisen painotuksen. On joitain poikkeuksia, joita ei koskaan painoteta: persoonapronominien lyhyet muodot ja apuverbin ’olla’ kaikki muodot.

Tšekin ja slovakian puhujilla ei ole vaikeuksia ymmärtää toisiaan, koska nämä kaksi kieltä ovat hyvin samankaltaisia.

Kielikoodi: ISO 639-1: cs

Tarvitsetko käännöstä? Etsitkö kieliratkaisua tai konsultointia?
 

Valmistelemme sinulle räätälöidyn ratkaisun ja konsultoimme sinua kiinnostuksesi kohteisiin liittyen.

 

Lähetä kysely

Kieliyhdistelmät

Latvia-tšekki, tšekki-latvia, viro-tšekki, tšekki-viro, liettua-tšekki, tšekki-liettua, venäjä-tšekki, tšekki-venäjä, puola-tšekki, tšekki-puola, ukraina-tšekki, tšekki-ukraina, englanti-tšekki, tšekki-englanti, tšekki-espanja, espanja-tšekki, saksa-tšekki, tšekki-saksa, italia-tšekki, tšekki-italia, ranska-tšekki, tšekki-ranska, tanska-tšekki, tšekki-tanska, norja-tšekki, tšekki-norja, ruotsi-tšekki, tšekki-ruotsi, suomi-tšekki, tšekki-suomi ja muita.

UKK

Mikä on Skrivanek Baltic?

Skrivanek Baltic on sertifioitu käännöstoimisto, joka on toiminut ja tarjonnut korkealuokkaisia kielipalveluita Latviassa vuodesta 2003 lähtien.
Skrivanek on yksi maailman suurimmista kielipalvelujen tarjoajista yli 20 vuoden kokemuksella. Tällä hetkellä meillä on lähes 50 toimipistettä eri maissa: Yhdysvalloissa, Itävallassa, Belgiassa, Bulgariassa, Tšekin tasavallassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Slovakiassa, Sloveniassa ja Saksassa.

Millaisia palveluita tarjoatte?

Tarjoamme laajan valikoiman kielipalveluita – käännös- ja tulkkauspalveluita, lokalisointipalveluita, tekstin mukauttamista, tekstien kirjoittamista, taittoa ja kielikoulutusta. Tulkkausta järjestetään konferensseissa, liiketapaamisissa ja oikeudenkäyntimenettelyissä. Kääntäminen sisältää erikoiskäännöksiä ja yleisiä käännöksiä eri toimialoille.

Mitä käännöspalvelut maksavat?

Käännöspalvelun hinta lasketaan lähdekielen asiakirjan sanamäärän, kieliparin ja muiden tekijöiden perusteella.

Lähetä asiakirjasi meille, niin teemme sinulle tarjouksen palvelun hinnasta ennen kääntämisen aloittamista. Ilmaisen tarjouksen vastaanottaminen ei velvoita tekemään yhteistyötä kanssamme.